Medisch Pedicure Praktijk Oosterwolde

MEDISCHE BEHANDELINGEN

Medisch pedicure


Een medisch pedicure heeft naast de studie van pedicurenog een vervolgstudie gedaan.


Een medisch pedicure is gespecialiseerd in de behandeling van:

- Diabetische voeten;

- Reumatische voeten;

- Overige risicovoeten. Denk hierbij aan de verwaarloosde- en/of verouderde voeten.

- Specialistische technieken:zoals het plaatsen van een nagelbeugel of een orthese, nagelreparatie, of hettijdelijk drukvrij leggen van een pijnlijke plek met vilttechniek.


Ik geef u graag meer informatie over de oorzaak van (medische) voetproblemen, de behandelingen en eventueel advies voor thuis.


Wilt u direct een afspraak maken voor een gespecialiseerde voetbehandeling? Bel of mailt u gerust. De praktijk is telefonisch bereikbaar op 06 - 504 37818. Tijdens mijn behandelingen neem ik de telefoon niet op. Als u de voice mail inspreekt dan bel ik u zo snel mogelijk terug.


Word u pedicure behandeling vergoed?


In geval van diabetische- of reumatische- of overige risico voet, kan het zijn dat u de behandeling vergoed krijgt via uw zorgverzekeraar. Dit kunt u bij uw zorgverzekeraarnavragen. Vaak is de eerste stap naarde huisarts die uvervolgens door verwijst naar een podotherapeut.


Medisch pedicure praktijk Oosterwolde heeft een zorgcontract en samenwerkingsverband met onderstaande podotherapeut:

-Voetencentrum Wender, Brink 1-100, 8431 LD Oosterwolde.Tel.088 – 454 7700.

Indien u via de podotherapeut wordt aangemeld bedraagt uw eigen bijdrage € 10,50.


Wilt u meer informatie over vergoedingen? Bel gerust met Medisch pedicure praktijk Oosterwolde.


De praktijk is op werkdagentelefonischbereikbaar op nummer 06 - 504 37818.

Antidruk.

Frezen.